par mums

Par everlab®

Izmantojot gados uzkrātās zināšanas un pieredzi bioloģiski aktīvo vielu zinātniskajā izpētē, apvienojumā ar jaunākajām tehnoloģijām, everlab® spējis savienot dabas un cilvēka
ekosistēmas - inovatīvu un ērti lietojamu produktu radīšanā.

Balstīts pieredzē un pētniecībā

everlab® izstrādātās tehnoloģijas ir ilglaicīgu pētījumu rezultāts, kas balstīts pieredzē un pētniecībā, apkopojot un turpinot attīstīt Latvijas vadošā mežzinātnes ideju, pētījumu un lietišķo izstrādņu centra, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava” aizsākto darbu skuju zaļeņa bioloģiski aktīvo komponentu izpētē un veselības aprūpes produktu izstrādē. Pārmantota arī AS “Biolat” daudzu gadu pieredze augu materiāla pielietojuma iespēju izpētē.

Sadarbība un starptautiska pieredze

Pētnieciskās aktivitātes aptver augu valsts, galvenokārt skuju koku, izejmateriāla ķīmiskā sastāva pētījumus un augu valsts izcelsmes produktus, galvenokārt ekstraktvielu, pielietošanas iespēju izpēti dažādās tautsaimniecības nozarēs.

Sadarbībā ar citiem uzņēmumiem un institūcijām, zinātnieku komanda aktīvi darbojusies pētniecības jomā, savas inovatīvās idejas attīstot vietējos un starptautiskos pētniecības projektos.

Apzinātas neizsmeļamās meža bagātības, ražošanā - tikai dabiskas izejvielas

everlab® komanda ir pārliecināta, ka dabas unikalitāte un inovāciju attīstība, ļauj iegūt produktus no meža aktīvajām vielām, kas paaugstina dzīves kvalitāti un veicina
ilgdzīvošanu. Produkti nodrošina organismam iespēju uzturēt sevi formā un dzīvot pilnvērtīgu un jēgpilnu dzīvi.

Pirmatnējais skuju koku mežs - devis patvērumu un dziedējošo spēku gan mūsu senčiem, gan modernajam cilvēkam

Visbagātākās ar cilvēkam nepieciešamajiem savienojumiem ir tieši ģenētiski vecākās koku sugas, pie kurām Latvijas klimatiskajā joslā pieder skujkoki: priede, egle, baltegle, kadiķis. Mūžzaļās koku skujas uzskatāmas par pieejamu, ekoloģiski tīru un augstvērtīgu izejvielu avotu medicīnas, kosmētikas un augu aizsardzības nozarēs. Mežs dāsni atļāvis izmantot savu zināšanu krātuvi un zinātnieki mērķtiecīgi veikuši meža potenciāla apzināšanu.

Bioloģiski aktīvo vielu zinātniskā izpēte – ceļš uz patiesi augstvērtīgiem produktiem

Everlab® pamatdarbība ir augu izcelsmes materiālu pārstrāde - bioloģiski aktīvo vielu izdalīšana un to iestrāde augstvērtīgos produktos.

Ilgtspēja – kā viena no vērtībām

everlab® definētais uzdevums - sintētiskos produktus nomainīt un papildināt ar augstvērtīgiem, bioloģiski aktīviem dabas produktiem, kas iegūti no atjaunojamām augu valsts izejvielām, vienlaikus izmantojot videi draudzīgas bezatlikumu tehnoloģijas.

Vēsturiskais mantojums

everlab® vēsture stiepjas 30 gadu garumā, un tā ir cieši saistīta ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava” un vēlāk ar AS “Biolat”, kas apvienoja darbības jomas: zinātni, inovatīvu tehnoloģiju izstrādi un jaunu cilvēka veselībai vērtīgu produktu radīšanu.


everlab® pārmantojot šīs zināšanas, tradīcijas, tehnoloģijas un inovācijas, šobrīd rada veselības veicināšanas produktus, kas dod iespēju nodrošināt veselīgu un harmonisku dzīvi līdzsvarā ar dabu.


everlab® misija - reanimēt ilgi un labi glabātos “Silava” un “Biolat” noslēpumus, izglītot sabiedrību par vietējo zinātnieku radītajām bagātībām un ienest mūsdienu cilvēka vērtībām atbilstošus veselības produktus katrā Latvijas mājā. Tāpat arī Latvijas zinātnes mantojuma pērles mūsdienīgā izpildījumā aiznest pāri Latvijas robežām.


Uzņēmums turpina fokusēties uz jauno produktu ražošanu, visus resursus un zināšanas virzot jaunu produktu izstrādei un to veiksmīgai ieviešanai tirgū, lai šīs unikālas dabas veltes
būtu pieejamas un sasniedzamas visiem, kam tas ir nepieciešams.